Ouderdomsverziendheid

Ouderdomsverziendheid of presbyopie

Kun je de kleine letters op verpakkingen niet meer lezen?
Krijg je steeds meer moeite met het lezen van de krant of een boek?
Zijn je armen te kort geworden?

Waarschijnlijk heb je last van ouderdomsverziendheid. Ouderdomsverziendheid wordt ook wel presbyopie genoemd. Oftewel: de leesbril.

Als je last hebt van ouderdomsverziendheid, dan zie je, bij een lage sterkte, in de verte nog scherp, maar dichtbij zie je wazig. Je zult je boek of krant steeds verder weg moeten houden om de tekst nog scherp te kunnen zien. Totdat je armen te kort worden en je aan een leesbril begint. Als je een hogere sterkte bereikt, zul je ook moeite krijgen om in de verte scherp te zien en op dat moment stapt men vaak over op een multifocale bril.

Oorzaak van ouderdomsverziendheid

Als je las hebt van ouderdomsverziendheid, dan is je oogbol vervormd, deze is te kort. De lichtstralen die je oog binnen komen, vormen een brandpunt. Bij een gezond, goed functionerend oog valt dit brandpunt van lichtstralen precies op het netvlies, waardoor je scherp ziet. Als je ouderdomsverziendheid hebt, is je oogbol te kort, waardoor het brandpunt van lichtstralen achter het netvlies valt. Hierdoor ontstaat wazig zicht.

Dr. Bates heeft onderzoek naar gedaan naar het ontstaan van zichtafwijkingen en kwam tot de conclusie dat spanning op de oogspieren hier een belangrijke rol in speelt. Door chronische spanning op de oogspieren wordt de oogbol vervormd, waardoor deze (in dit geval) te kort wordt en wazig zicht ontstaat. Als je je oogspieren weer kunt ontspannen, gaat de oogbol terug naar de goede, ronde vorm en kun je weer beter gaan zien.

Refractieafwijking

Zoals al eerder gezegd, kun je als je last hebt van ouderdomsverziendheid in de verte nog scherp zien, maar dichtbij zie je wazig. De afstand waarop je nog wel scherp ziet, is afhankelijk van de grootte van je refractieafwijking. Hoe groter je refractieafwijking, hoe verder weg je de tekst moet houden om deze nog scherp te kunnen zien.

De refractieafwijking geeft de mate van ouderdomsverziendheid aan. Je refractieafwijking wordt uitgedrukt in sferische sterkte (Sf). In het geval van ouderdomsverziendheid staat er een plusteken (+) voor de sterkte, de plus-glazen. Op je brilrecept staat dit als volgt vermeld: Sf +x, waarbij x het aantal dioptrieën aangeeft. Het aantal dioptrieën geeft aan hoe groot je refractieafwijking is. Heb je een multifocale bril, dan zal op het brilrecept deze toevoeging staan: Add +x, waarbij x de grootte van de extra dioptrieën in het leesgedeelte van de bril aangeeft.

Bril voor dichtbij

Ouderdomsverziendheid wordt gecorrigeerd met plus-glazen (ook wel convex- of convergerende glazen genoemd). Deze glazen zorgen ervoor dat de lichtstralen op een bepaalde manier worden afgebogen, waardoor het beeld (brandpunt) naar voren wordt verplaatst en weer precies op het netvlies terecht komt. Het beeld wordt hierdoor ook vergroot. Als je door een bril met plus-glazen kijkt, zul je merken dat de wereld er groter uit ziet.

Alternatief voor bril

Er is een alternatief voor je bril op sterkte. Door de 90 Day Scherper Zien Challenge te volgen, leer je de goede kijkgewoonten aan. Hierdoor kunnen je oogspieren meer gaan ontspannen, waardoor je zicht verbetert en je uiteindelijk geen bril en/of contactlenzen meer nodig hebt.