Effect van beeldschermen op ogen van kinderen

Effect van beeldschermen op ogenBegin april 2015 zijn de resultaten uit recent onderzoek door onderzoekers van het Erasmus MC te Rotterdam naar buiten gebracht. Het onderzoek is gehouden onder 5.000 Rotterdamse kinderen van 6 jaar. Deze kinderen zijn vanaf de zwangerschap gevolgd. Conclusie van het onderzoek: “Kinderen te lang op tablet: forse stijging van het aantal brillen”. Kinderen zitten te vaak en te lang binnen op de tablet, computer of smartphone en komen te weinig buiten, waardoor zij bijziendheid (myopie) ontwikkelen. Het effect van beeldschermen op ogen van kinderen is groot.

Op dit moment is 2,5 procent van de onderzochte kinderen bijziend. De onderzoekers hebben de resultaten vergeleken met buitenlandse onderzoeken en op basis hiervan verwachten zij dat op 9-jarige leeftijd 30 procent van de onderzochte kinderen bijziend is en op 20-jarige leeftijd zal dit nog verder zijn opgelopen tot ongeveer 50 procent bijzienden.

De kinderen van nu kijken te veel uren per dag dichtbij, zoals op de tablet/smartphone en tijdens schoolwerk en lezen. Dichtbij kijken is heel inspannend voor de ogen. Hierdoor ontstaat veel spanning op de oogspieren, waardoor het zicht verslechtert. Als kinderen al op jonge leeftijd een bril aangemeten krijgen, bestaat de kans dat ze op latere leeftijd zeer slecht zicht zullen hebben, van -6 dioptrie of meer.

Wil jij voorkomen dat je kind binnenkort ook een bril nodig heeft? De onderzoekers geven de volgende adviezen: laat je kinderen maximaal 30 minuten per dag op de tablet of smartphone bezig zijn, waarbij ze de tablet/smartphone op minimaal 30 centimeter afstand houden en laat kinderen minimaal 2 uur per dag buiten spelen.

Dit zijn goede adviezen, maar daarnaast is het ook belangrijk om de kinderen goede kijkgewoonten aan te leren. Misschien wil je zelf ook aan de slag met het aanleren van de goede kijkgewoonten? Het effect van beeldschermen op ogen van volwassenen kan ook groot zijn, dus het is goed om tijdens beeldschermwerk op een goede manier te kijken.

Wat zijn goede kijkgewoonten en hoe pas je die toe? Daar vertel ik je alles over in de 90 Day Scherper Zien Challenge.

De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd in het RTL-nieuws van 1 april 2015. Klik hieronder om het filmpje te bekijken: